ترجمه:

از دعاهاى آن حضرت (ع) است در استخاره
***
 
ترجمه:
خدایا! من از تو خیر مى‏خواهم چون به همه چیز دانائى، پس درود بر محمد و آل او فرست و براى من خیر مقدر فرما.

 


 
ترجمه:
و کارى که باید اختیار کرد به ما الهام کن و آن را وسیلتى قرار ده که به حکم تو راضى باشیم و به قضاى تو گردن نهیم پس زنگ شک را از دل ما بزداى و ما را به یقین مخلصان نیرو ده.

 


 
ترجمه:
و داغ ناتوانى بر ما منه که حکمت آنچه براى ما پسندیدى ندانیم و مقدرات تو را سبک شماریم و آنچه را تو پسندیده‏اى ناخوش داریم و به چیزى مایل شویم که از حسن عاقبت دور است و به ضد عافیت نزدیک.

 


 
ترجمه:
آن قضاى محکم تو را که ناخوش آیند ما است محبوب ما گردان و آن حکم را که دشوار مى‏شماریم براى ما آسان کن.

 


 
ترجمه:
و ما را بر آن دار که به هر چه مطابق مشیت تو بر سر ما آید گردن نهیم چنانکه نخواهیم زود تو دیر گردد و دیر تو زود آید، و خواسته تو را ناخوش نداریم و مکروه تو را نپسندیم.

 


 
ترجمه:
و سرانجام کار ما بدان کشد که ستوده‏تر بود و نیکو فرجامتر که تو نعمت بزرگ مى‏بخشى و عطاى سترگ مى‏دهى و هر چه مى‏خواهى بجاى آرى و بر هر چیز توانائى.

 مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

فروشگاه کفش زیبا سریال های ترکی جدید My Mind Palace ژست اپتیک رنگ عشق همه چی تمام حدیث نفس دخمه* نوشته‌های یوسف رجبی آموزش تعمیر لوازم خانگی تورداخلی