ترجمه:

از دعاهاى آن حضرت (ع) است هرگاه مبتلا مى‏شد یا مبتلائى مى‏دید

 
***
ترجمه:
اى خداوند! سپاس تو را که مى‏دانى و مى‏پوشى و آگاهى و در مى‏گذرى همه‏ى ما دست به گناهى آلوده‏ایم و تو آشکار نکردى و عمل زشتى مرتکب شده‏ایم رسوا نساختى، تبهکاریها در نهان انجام داده تو آن را به کس ننمودى.

 


ترجمه:
چه بسیار عملى که تو نهى فرمودى و ما بجا آوردیم، یا بدان امر کردى و ما را آگاه گردانیدى و ما کردیم. و چه بدیها که کردیم و خطاها که مرتکب شدیم تو از آن آگاه بودى و کسى ندید و بهتر از هر کس مى‏توانستى آن را هویدا سازى اما عافیت تو پیش چشم آنان پرده آویخت و نزدیک گوش آنها سدى کشید.

 


ترجمه:
عیب ما را پوشیدى و راز ما را پنهان داشتى. این همه ما را پندى بود که از خوى بد و کار زشت باز دارد و سوى توبه کشاند که محو گناه کند و به راه پسندیده بدارد.

 


ترجمه:
هنگام آن را نزدیک گردان و ما را به غفلت از خود مبتلا مکن چونکه ما روى سوى تو آورده‏ایم و از گناه بازگشته.

 


ترجمه:
خدایا برگزیده خلقت محمد و بر عترت پاک او که گزیدگان خلایقند درود فرست و ما را چنانکه امر کرده‏اى شنوا و فرمانبردار آنها بگردان‏

 مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بردبارتهران حسن رضا بنارسی انتخاب سنتر حدیث نما دانلود رایگان گروه فرهنگی،هنری آفتاب نوجوان عــمــاد نوشتکـ ـهـا بیوگرافی خبر سریال کرکره برقی تجارت ایران و ترکیه